Sunday, February 6, 2011

ГАЛУУН ЦУВААТа галуун цуваа зэллэн нисэхдээ "V" үсэг шиг хэлбэр үүсгэхийг хараад яагаад ийм хэлбэр үүсгэж буйг өөрөөсөө асууж үзсэн үү?

Шувууд далавчаа дэвэх бүрт ард нь нисэж буй шувууг дэмжиж, агаарт тогтоож өгдөг урсгал үүсдэг ажгуу. Чухам "V" хэлбэр үүсгэн ниссэнээрээ тэр сүрэг тус тусдаа ниссэнээс 71 хувиар илүү орон зайг туулах чадалтай болдог ажээ.

Ижил зорилго тээн нэг зүгт зүтгэж буй хүмүүс ч бас хавьгүй ихийг бүтээдэг. Учир нь тэд олны хүчийг нэгтгэж чадсан байдаг.


Аль нэг шувуу сүргээс тасармагцаа агаарын хүчтэй эсэргүүцлийг мэдрэн, туйлын их хүч зарцуулан байж буцаж сүрэгтээ нэгдэж өөрийг нь дэмжих агаарын урсгал дунд ордог.


Бид ч бас галуу шиг мэдрэмжтэй байсан бол өөртэйгээ ижил зорилготой хүмүүстэй үргэлж хамт байх болно.


Хэрвээ галуу ядарч цуцваас байрлалаа солин сүргийн ард очиж нисэх бөгөөд түүний байрыг өөр нэгэн галуу эзэлнэ.


Ямар ч үүрэг даалгаврыг биелүүлэхдээ хүчээ зөв хуваарилж, ээлж дараатайгаар жигд хийж гүйцэгтэх нь хамаагүй найдвартай.


Ард буй галуу чангаар дуугаран дохио өгч урд нисэх галуунууддаа хурдаа хадгалан, урагш нисэхийг уриалдаг.


Бид ардаас дохио өгөхдөө ямархуу дохио өгдөг бол?

Эцэс сүүлд нь... хамгийн чухал нь... хэрвээ аль нэгэн галуу өвдөх юм уу эсвэл буудуулан шархдаад сүргээс тасарвал түүнтэй хамт хоёр ч галуу сүргээс гарч түүнийг хамгаалж эхэлдэг. Тэд шархадсан галууг эргэж нисэх боломжтой болтол, эсхүл амь тасартал нь хамт байж байгаад эргэн нисэж өөр сүрэгт нийлдэг.


Бид энэ галуу лугаа мэдрэмжтэйсэн бол бид бие биесээ ингэж л дэмжих байсан даа...

--Зохиогч тодорхойгүй